3D tlač mení spôsob poskytovania humanitárnej pomoci

Dara DOTZ sa dá považovať za priekopníčku využívania technológie 3D tlače v prostredí zasiahnutom prírodnou katastrofou a následnou ostrou sociálouj nerovnosťou. Je zároveň zakladateľkou projektu iLab Haiti, vďaka ktorému bola na ostrov Haiti postihnutým dopadmi katastrofálneho zemetrasenia doručená zásielka pomoci v netradičnej podobe – niekoľko 3D tlačiarní.Dotz zároveň pracuje v spoločnosti Made In Space, ktorá sa zaoberá využitím 3D tlače v kozme. Spolupracuje s Ericom Jamesom, ktorý sa dlhodobo zameriava na pomoc spoločenstvám, ktoré sa spamätávajú z následkov prírodných pohrôm alebo vojnových konfliktov. Obaja tvrdia, že 3D tlač by mohla prevrátiť na ruby spôsob, akým dnes vyspelé krajiny zložito a zdĺhavo zaisťujú humanitárnu pomoc. Príliš veľa prostredníkov, veľa úrovní rozhodovania, obtiažna miestna byrokracia a personálna náročnosť komplikujú rýchlu a efektívnu pomoc.Práve 3D tlačiarne zabezpečujú humanitárnym pracovníkom a postihnutým nástroje, ktoré pomáhajú prekonávať nedostatky súčasného systému. Vytlačené modely prototických pomôcok, prototypy skrutkovača alebo napríklad bezpečnostné držiaky ihiel, ktorých doručenie štandardnými postupmi na zasiahnuté miesto by trvalo týždne, sú konkrétne ukážkou efektívneho nasadenia tejto technológie. Jediné, čo vlastne potrebujete, je jedna 3D tlačiareň a pár kotúčov filamentu. V prípade Haiti to znamenalo nasadiť špeciálny tím v niekoľkých lekárskych zariadeniach v hlavnom meste Port-au Prince s cieľom pomôcť vyrábať jednorazový zdravotnícky spotrebný materiál a odskúšať využitie recyklovaného plastového filamentu.

humanitarna 3D tlac 1 humanitarna 3D tlac

Zdroj: http://3dprint.com/56149/3d-printing-disaster-relief/

https://3dspectrum.sk/